วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ดำเนิน การจัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นี้

Scroll to Top