วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2567

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดยนายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

Scroll to Top