วารสารประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมที่ 2 การประกวดแข่งขันกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัย และโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

– ระดับชั้นอนุบาล 2-3 การประกวดระบายสี

– ระดับชั้น ป.1-3 การประกวดวาดภาพระบายสี

– ระดับชั้น ป.4-6 การประกวดแต่งคำขวัญ

– ระดับชั้น ม.1-3 การประกวดชุดแฟนซี

Scroll to Top