วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2567

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอ่านประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรม และการเดินรณรงค์เนื่องในวัน “งดสูบบุหรี่โลก””

Scroll to Top