วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2567

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

Scroll to Top