วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2566

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนผู้กำกับและลูกเสือโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Scroll to Top