วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2566

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2570 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

Scroll to Top