วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2566

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดยนายอมรชัย ปงลังกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลดอยหลวงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนในครั้งนี้

Scroll to Top