วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมการซ้อมภัยพิบัติ                 เหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง  ๆ เช่น ฐานวิทยาศาสตร์น้อย ฐานทำบัวลอยไข่หวาน ฐานกรอกน้ำใส่ขวด ฐานมงกุฎเด็กดี และฐานพวงมาลัยเสี่ยงรัก

Scroll to Top