วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในพัฒนาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Scroll to Top