วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 และยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขึ้น เพื่อเป็นการฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังได้ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  คณะครู บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย

Scroll to Top