วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2566

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย “CR-PAO Youth Sport Day 2023”  ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Scroll to Top