วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28/2566

วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ต้อนรับคณะเพื่อนตู้ทึบ ที่ได้มาบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และไอศกรีม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และขออำนวยอวยชัยให้บุญกุศล จากการทำบุญให้ในครั้งนี้ จงช่วยบันดาลให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกประการ…ขอขอบคุณด้วยหัวใจ

Scroll to Top