วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2566

วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-3 เข้าร่วม “อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น” จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลโชคชัยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

Scroll to Top