วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2566

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2566

Scroll to Top