วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย…ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปแข่งต่อในระดับเขตพื้นที่ฯ

Scroll to Top