วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2566

วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. รับทุนการศึกษาจากท่าน ส.ส.ดร.พิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง

Scroll to Top