วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่36/2566

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย  ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.  ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

Scroll to Top