วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2567

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบปะ และปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

Scroll to Top