วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2566

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านขุนแม่บงตชด. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วางพวงมาลาและถวายราชดุดี  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6            พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน

Scroll to Top