วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 คุณครูปวีณา เตมิยะ และคุณครูพรนิภา นวลลังกา ครูโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 

Scroll to Top