วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45/2566

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย  ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. และประชาชนบ้านขุนแม่บง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” และยังได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน เก็บขยะบริเวณในโรงเรียนและรดน้ำสนามฟุตบอล

Scroll to Top