วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2566

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอดอยหลวง “Sports for Sustainable Health 2023” ระหว่างวันที่ 19 -21 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอย ตำบลโชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

Scroll to Top