วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง

Scroll to Top