วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2566

วันอังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรและวัตถุมงคลเข็มกลัดพระธาตุดอยตุงคู่เมืองเชียงราย ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ และรางวัลครูดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยหลวง  อีกทั้งร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก

Scroll to Top