วารสารประชามสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2566

วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ประจำปีการศึกษา 2567   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านแม่บง มาให้ความรู้ และตรวจสารเสพติดในร่างกายของนักเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเป็นเกาะป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนติดยาเสพติดต่อไป

Scroll to Top