วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566                        โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอจากโรงพยาบาลดอยหลวง มาให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรม

Scroll to Top