วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2566

วันพุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายอรชัย ปงลังกา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. พร้อมด้วยคณะครู และกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านดอนงาม ได้ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ประจำปีการศึกษา 2566

Scroll to Top