วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58/2566

วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Scroll to Top