วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59/2566

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย  ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้จัด “พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2566” ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Scroll to Top