วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2567

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้ให้การต้อนรับ นายอังคาร อยู่ลือ ศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงราย เขต 3 ที่ได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Scroll to Top