วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2567

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 คุณครูปวีณา เตมิยะ และ คุณครูพรนิภา นวลลังกา ครูโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.

Scroll to Top