วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2566

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. นำโดย นายอมรชัย ปงลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย

Scroll to Top