วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2567

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างอาชีพ การหารายได้ระหว่างเรียน” กับฐานความรู้ (ฐานนวดฝ่าเท้า /ฐานเครื่องดื่มคาเฟ่/ฐานช่างตัดผม/ฐานช่างทำผม)

Scroll to Top